Op og ned ad stigen

Spillepladen skal forstille en stige, man kravler op på. Først nr. 1, så nr. 2 osv. Man kan ikke springe et trin over. Efter man er kravlet op, skal man ned på den anden side.

Der kastes med alle 3 terninger. Man ser efter, om man har et 1-tal. Hvis det findes, må man krydse nr. 1 af (sætte sit tegn eller bare et farvet kryds). Derefter kigger man efter et 2-tal. Enten ved at man har en terning med 2 øjne eller 2 terninger med hver 1 øje. Kan man opnå det også kigger man videre efter 3-tallet. Når man ikke kommer længere på stigen, går turen videre til næste spiller.

Det gælder altså om enten at have det præcise tal på en terninger, eller ved sammenlægning (addition) af 2 eller alle 3 terninger.

Variationer:

Brug først variationerne, når eleverne har prøvet denne grundversion mange gange. Den er holdbart i lang tid uden at variere. Nogle variationer hører primært hjemme på mellemtrinnet. Men det kommer jo altid an på klassen og den enkelte elev.

  1. Udskift pladen til en stige op til 16. Dette kræver 4 terninger.
  2. Dette kan yderligere øges til 20 med 5 terninger.
  3. Udskift terningerne til 3 ottesidede terninger.
  4. Tillad andre regningsarter. Start med subtraktion. Derefter kan man tillade multiplikation eller frit slag i alt hvad man kender.