Sardindåsen

Original titel: ”Haring in blik” af Fred Horn, Holland

Spilleregler:
Hver har 8 brikker i samme farve, f.eks. røde og blå centicubes.
Hver spiller lægger sine brikker nærmest sig selv på de fisk, der vender til venstre.
Det gælder om at få flest fisk ind i sardindåsen i midten, her er plads til i alt 15 fisk.
Den yngste spiller starter.
Man må på skift flytte en brik enten vandret, lodret eller på skrå (diagonalt), så langt som man har lyst til.
Man må ikke slå nogen ud, hoppe over en anden brik eller hoppe over.
Hvis en brik ender inde i sardindåsen, kan den ikke flyttes mere.
Vinderen er den, der først får alle sine brikker ind i dåsen eller flere end modstanderen.